ЛИНКС Дейта Системс ЕООД е фирма специализирана в областта на информационните технологии, телекомуникациите и разработките в сферата на автоматизацията на дома и промишлеността – „ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА “. Чрез внедряване на решения за голяма част от проблемите, ние помагаме на бизнеса на нашите клиенти да повиши продуктивността си.

Ние развиваме дейността си в сферата на изграждането, управлението и интегрирането на телекомуникационни мрежи и съоръжения. Изграждане и поддръжка на сървърни помещения и центрове за данни. Проектиране на системи за автоматизация на дома и промишлената дейност. Изграждане и поддръжка на корпоративни мрежи, както и големи корпоративни и административни структури и много други. Дължим успеха си на лоялните клиенти и сътрудничеството ни с коректните бизнес партньори.