Избери правилното решениеКомуникационни решения:

Изграждане и поддръжка на мрежи – оптични, медни, коаксиални и безжични. Структурно окабеляване на сгради. Сателитни, подземни или наземни решения за комуникация от точка-до-точка. Интернет свързаност на трудно достъпни места. Проектиране и поддръжка на радиокомуникационни съоръжения. Монтаж и поддръжка на телефонни централи и системи.


Микропроцесорни системи:

Системи за управление на индустриални съоръжения, сигурност и контрол на достъп, измервателни, известяващи. Управляващи модули с микроконтролери – Texas Instruments, ARM, Microchip, Atmel. Разработка на електрически и електронни схеми. Проектиране на платки. Изграждане на системи за „Умен Дом“.


Техническа поддръжка:

Абонаментно или еднократно обслужване на компютърна техника и сървъри за предприятия или физически лица. Гаранционен и извънгаранционен ремонт на компютри, лаптопи, сървъри и други. Продажба на нови и втора употреба компютри и периферия. Цялостна поддръжка на фирмени мрежи и офис техника. Изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение.